Obrazci

Ime obrazca Opis obrazca
 
datotekaPOTNIKI V SLUŽBENEM VOZILU Obrazec potniki v službenem vozilu je potrebno obvezno izpolniti zmeraj pri odhodu iz Uprave podjetja na gradbišču in pri povratku iz gradbišča na upravo podjetja. Pri lokalnih dnevnih vožnjah iz gradbišča do prenočišča in obratno obrazca ni potrebno izpolnjevati!
  
datotekaMESEČNA PREGLEDNICA UR Obrazec mesečna preglednics ur je namenjen za izpolnjevanje in potrjevanje naročniku. Vaše ure pa mesečno preprosto oddate tudi preko spletnega obrazca.
  
datotekaZAPISNIK AVTOMOBILSKA NEZGODA Zapisnik je pomoč pri nezgodi z službenim avtomobilom. Podatki ki jih vsebuje zapisnik bodo kasneje zahtevani pri uveljavljanju odškodnine pri zavarovalnici za to je potrebno zapisnik dosledno izpolniti. Priloga k temu zapisniku mor abiti še policijski zapisnik. Ker so vsi službeni avtomobili kasko zavarovani je potrebno obvezno in zmeraj poklicati policijo.
  
datotekaZAPISNIK NESREČA PRI DELU SLOVENSKI Zapisnik o delovni nezgodi mora biti na podjetje poslan v 24 urah po nezgodi. Drugače ni možno govoriti o delovni nezgodi. K zapisniku je potrebno obvezno priložiti tudi podpisano in potrjeno izjavo vodja gradbišča ( naročnika ) o dogodku na gradbišču.
  
datotekaZAPISNIK NESREČA PRI DELU NEMŠKI Zapisnik o delovni nezgodi mora biti na podjetje poslan v 24 urah po nezgodi. Drugače ni možno govoriti o delovni nezgodi. K zapisniku je potrebno obvezno priložiti tudi podpisano in potrjeno izjavo vodja gradbišča ( naročnika ) o dogodku na gradbišču.
  
datotekaPRIJAVA NASTOPA DOPUSTA Obrazec za prijavo nastopa dopusta mora biti oddan vsaj 3 dni pred nameravanim nastopom dopusta.
  
datotekaOBRAČUN SLUŽBENEGA POTOVANJA Obrazec je pomoč pri obračunu stroškov službenega potovanja.
  
datotekaNAVODILO ZA PREVEZEM SLUŽBENEGA VOZILA Napotki voznikom službenih vozil ob prevzemu službenega vozila.
  
datotekaSPLOŠNA NAVODILA VOZNIKU SLUŽBENEGA VOZILA Obrazec vsebuje splošna navodila vsem prevzemnikom službenih vozil.
  
datotekaMESEČNA PREGLEDNICA URMESEČNA PREGLEDNICA UR ZA TISKANJE Preglednica v PDF formatu za tiskanje!